Strobe functie
Type Sport
Merk
Prijs
Oplaadbare lamp
Waterdicht
Aantal standen
Kleur

ATEX zaklampen - Explosieveilige zaklampen

De beschermende regelgeving in de vorm van wetgeving, specificaties en normen zijn in Europa vastgelegd door middel van ATEX. ATEX staat voor ATmosphères EXplosives en heeft tot doel te zorgen voor een hoog niveau van veiligheid en om het gevaar van explosies te voorkomen. Dit geldt met name daar waar gassen, dampen en nevels ontsnappen tijdens de productie, verwerking, transport en opslag van brandbare materialen in de chemische en petrochemische industrie, als ook bij de productie van aardolie en aardgas, in de mijnbouw en in vele andere sectoren. En bij veel processen, met name in de voedingsindustrie, kunnen ook ontvlambaar stoffen ontstaan. Deze brandbare gassen, dampen, nevels en stof vormen een explosieve sfeer met de zuurstof van de lucht. In het geval dat deze atmosfeer wordt ontstoken kan een explosie plaatsvinden die kan leiden tot ernstige schade aan het menselijk leven en eigendom.  

Op ATEX gecertificeerde producten staat altijd een codering. Deze codering bestaat uit de volgende onderdelen, Atex zone, codering explosieveiligheid, materiaalgroep (IIA t/m IIC), temperatuursklasse (T1 t/m T6) Naast de ATEX 114 richtlijn bestaat ook de ATEX 153 richtlijn (voorheen de ATEX 137). Deze richtlijn is de sociale richtlijn die zich vooral richt op de instructies van medewerkers die in een Ex omgeving werken, de omgeving en de procedures. Deze richtlijnen dragen samen bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers die werken in gebieden waar explosiegevaar dreigt.

De ATEX 114, dit was voorheen de ATEX 95, is van toepassing op fabricage van installaties en producten in een explosie gevaarlijke omgeving. Producten die “goedgekeurd” zijn om te gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen krijgen een certificaat. Er gaan heel wat stappen aan vooraf, voordat certificering helemaal rond is. Denk hierbij aan het beoordelen van het ontwerp tot aan het testen van het product. Er wordt tijdens dit proces ook gekeken naar de normen die op het product van toepassing zijn.

De ATEX-richtlijn deelt materiaal in twee groepen in:
Groep I : voor gebruik in mijnen
Groep II: voor gebruik buiten mijnen 

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen explosiegevaarlijke zones en materialen voor gasexplosie en voor stofexplosie.
Voor gassen wordt uitgegaan van drie verschillende zones:
Zone 0 met bijna permanent explosiegevaar : categorie 1G
Zone 1 waar het explosiegevaar occasioneel is : categorie 2G
Zone 2 waar onder normale omstandigheden nooit explosiegevaar is : categorie 3G

Voor stofexplosie gaan we ook uit van drie zones:
Zone 20: onder normale omstandigheden continu stofexplosiegevaar: categorie 1D, min. IP6x
Zone 21: occasioneel stofexplosiegevaar : categorie 2D, min. IP6x
Zone 22: bij normale werking geen stofexplosiegevaar In deze zone wordt stof onderscheiden in:
elektrisch geleidend: : categorie 2D, min IP6x
niet-elektrisch geleidend : categorie 3D, min. IP5x

Van laag naar hoog sorteren
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05

Van laag naar hoog sorteren
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
Bezig met laden...
Even wachten...